torstai 25. elokuuta 2016

Logos-lehdestä poimittua 'minuutta'

Jälleen luin suurella mielenkiinnolla Suomen Astrologisen seuran lehteä Logos. Kiitokset siitä!

Kyösti Tarvaisen artikkeli voimakkaan planeetan määrittelemisestä oli hyvä ja osuva omaan plutonimaisuuteeni. Ja moni muukin artikkeli iski tajuntaani.

Tässä tuon julki Dane Rudhyarin artikkelisarjaa huoneista: Ongelmia, joita me kaikki kohtaamme -12 huoneen symboloimana. Sarja alkoi 1. huoneen sisällöstä tulla omaksi todelliseksi Itseksi. 

Tässä artikkelissa sain vahvistusta sille, miten ymmärrän esim. omaa karttaani. Siis, jos haluaa opiskella, kannattaa liittyä Suomen Astrologiseen seuraan, jolloin saa tämän lehden käsiinsä.

Kuten edellisellä sivulla olen todennut, niin liian harvat ovat kiinnostuneita tuntemaan itseään. Enemmän he haluavat aina vain tietää mitä tapahtuu tulevaisuudessa suuret odotukset mielessään, eivätkä huomaa, että he itse omilla vahvuuksillaan, jos tuntevat ne, ovat sitä luomassa. Muistan aina eräällä 3-4. luokalla, jossa aloittelin lapsifilosofiaani, erään pienen tytön ajatuksen käsitteestä Tulevaisuus. Hän oli kirjoittanut henkeäni pysähdyttävän lauseen: Tulevaisuus on sisälläni. Kun käsittelin tuota lausetta luokassa, joka oli jo oppinut arvostamaan toistensa ajatuksia, syntyi hyvin syvällinen keskustelu siitä kuinka totta tuo lause oli. Oppilaat pystyivät sen todistamaan omilla sanoillaan, kuten: - Kun suunnittelen jotakin asiaa, niin mietin sitä sisälläni ja sitten lähden sitä tekemään.

Aikuinen usein odottaa, että jotakin tapahtuu ulkopuolelta, jokin onni potkaisee, ja unohtaa omat kykynsä luoda tuota onnea.

Rudhyar pohtii pitkään noita samoja asioita. 

Artikkeli, joka käsitteli myös Ascendenttia, nousumerkkiä, vahvisti paljon omaa tulkintaani siitä. Hän korostaa Auringon vaikutusta energiatyyppinä ja ascendentista lähtevät huoneet siinä mihin ja kuinka tuota energiaa käytetään. Hän sanoo ascendentin olevan kohta, jossa uusi elämän impulssi saa ulkoisen ja konkreettisen  muodon maan päällä. "Sen vuoksi se on myös kohta, jolloin impulssi näkyy alkuperäisessä puhtaassa luonteessaan, ennen kuin se värittyy ja muuntuu. Tämän muutoksen aiheuttaa taistelu, jolla impulssi yritää määritellä itsensä ulkoisesti, maanpäällisten ehtojen vallitessa ja usein kohdaten menneisyyden vastarintaa, joka yrittää aina kesyttää uusia luovia impulsseja."

Tuo oli pikkuisen vaikeaa ja sen voi tulkita usealla tavalla, esimerkiksi mitä hän menneisyydellä tarkoittaa. Liityn kuitenkin siihen, että oma energialaatu löytyy Aurinkomerkistä, Ja kaikki muu kartalla kertoo sen käytöstä. Se on se avaruudellinen tila, jota maan päällä jaetaan ja syntymähetki kuinka se ilmenee. Ascendentti laukaisee hetken 'Minä olen'. Astrologia tässä voi antaa ratkaisun oman olemassaolon arvoitukseen. Se miten erottuu muista, esimerkiksi samoista Aurinkomerkin omaavista, sen alkulähde on Ascendentissa. Joka tapauksessa Rudhyar ei näe Aurinkoa yksilöllisyyden symbolina, eikä Ascendenttiakaan yksinänsä persoonallisuuden symbolina. Koska Ascendentti vaihtuu nopeasti, on jopa minuuteista kiinni, hän näkee hengen työstämisen erityisen yksilön kautta ja sen kautta mikä on heissä uutta. Hän sanoo: "Olla "henkinen" on kykyä tuoda sisäisen henkisyys ja oma yksilöllisyys erottuvaan polttopisteeseen, Jumala sisällämme pitää ulkoistaa, näyttää ja aktivoidan."

Jokaisen tulisi hyväksyä se, että on erilainen eikä pyrkiä samaistumaan johonkin ryhmään tai kansallisuuteen. 

Siis hänen mielestään Aurinko ei ole se yksilöllisyys, vaan teho muiden planeettojen kanssa, millä täyttää minuutta ja ainutlaatuista tehtäväänsä maan päällä.

Rudhyar'lla käyttää tässä symbolikieltä. Syntymäkartta on 'Jumalan kaavio' ja ratkaisut ongelmiin kuin 'lääkemääräys Suurelta Parantajalta'. Ja tässä on 12 huoneen mahdollisuutta varmistaa erilaisuutesi. 1. huoneessa löydät itsesi egona.

Mitä on siis syytä tarkastella 1. huoneessa?
- Onko siellä vahvana toimeksiantajana Mars, yleisesti huoneen hallitsija? 
- Osuuko 1. huone Oinaan merkkiin, joka on sen huoneen oma merkki? Silloin huone on vahva.
- Mikä planeetta nousee tässä huoneessa eli nouseva planeetta, joka on lähinnä Ascendenttia? Ymmärsin, että sen vahvuus korostuu, mitä lähempänä se on Ascendenttia ja millaiset kulmat ovat muihin planeettoihin, jolloin se käyttää voimaansa muiden yli ja syntyy liioiteltu ego. 
- Onko huoneessa monta planeettaa? Jos ei ymmärrä näiden luonnetta, voi syntyä hajaannusta ja jakautumista kuten voi käydä Saturnuksen ja Neptunuksen kesken. 
- Onko huone ilman planeettoja? Silloin painopiste on Ascendentilla.
- Miten toimii Ascendenttia hallitseva planeetta? Sehän on koko kartan hallitseva planeetta. 
- Millainen on vastakkainen huone 7. Toimiiko se 1.huonetta tukien vai estäen.

Jos kartalla on molemmat, sekä nouseva että hallitseva planeetta, niin hallitseva on 'hallitsija', joka määrää koko minuudesta ja nouseva on 'pääministeri', joka hoitaa kaikki ulkokohtaisimmat käytännön toimet.

Näin minä olen ymmärtänyt artikkelin sisältöä.

Artikkelin on kääntänyt suomeksi Raimo A. Nikula.

tiistai 16. elokuuta 2016

Plutonimaista mietiskelyä

Olen joutunut pysähtymään oman olotilani puimiseen. Ja ihmekös, kun on Pluto neliö MC.

Sen haluan jättää kuitenkin vähän taka-alalle ja irvailla asioita Pluton kustannuksella, ei kuitenkaan ihan totisena. Tällainen tutkiskelu juontaa karttani Pluto yhtymä Saturnus -kuviosta, uskoisin. Se on tosin aika löysä, 6 asteen erotuksella, mutta siinä keskellä palaa Vestan tuli, Leijonassa kaikki. Tämä kuvio on varmaankin karttani syvätonkijan, itsekriittisyyden, epäilijän ja jopa kyynisyyden alkulähde. Joten antaa tulla! On hyvä joskus vain paahtaa tulemaan.

Millainen olisi hallitsija, joka taitaisi astrologian? Osaisiko hän astrologian pohjalta hallita hyvin maatansa? Vai osaisiko hän käsitellä paremmin ihmisiä omaksi hyväkseen saadakseen valtaa ja kunniaa? Ja unohtuu, että hänen pitäisi olla enemmän palvelija. Tätä voisi kysyä kaikki astrologian harrastajat omassa pienessä piirissään. Minäkin tässä. 

Eikö usein hallitsijat olekin aivan tietämättömiä astrologian perusteista, onneksi? Eikö juuri heillä olekin neuvonantajana astrologi, se takapiru tai uskottu neuvonantaja. Ja hänkin voi manipuloida omaksi hyväkseen hallitsijaansa tai toisessa tapauksessa kasvattaa häntä hyvään. 

Ajatella, jos politiikkomme olisivat astrologeja. Tai papit? Luottaisimmeko heihin? Vai ajattelisimmeko, että nyt he ymmärtävät kansaa ja tilanteita?

Tekeekö astrologia ihmisestä paremman? Vai pahemman? 


Tosiasiana pidetään sitä, että itsetietoisuus oli tärkeä askel ihmisen älyllisessä kehityksessä. Ja yhä on, olisi. Kuinka moni edes ymmärtää, mitä itsetietoisuus on? Kuka välittää tai yrittää ymmärtää? Jos itsetietoisuus johtaa älykkyyteen, miksi sitä ei opeteta enemmän, puhuta siitä enemmän? En minä sellaisesta ole koulussa koskaan kuullut. Vai onkohan se joskus vilahtanut opetussuunnitelmien teksteissä? Itsetietoisuus, itsetuntemus, tajunnallisuus. Itsekritiikkiä on kyllä opeteltu pienestä jo, ja annettukin lapselle valta katsoa ja osoittaa edistymisensä ja puutteensa itse. Joskus mietin, onko se liikaa lapselta vaadittua.

Astrologian parissa kuulen usein lauseen: - No kyllähän minä itseni tiedän, mutta olisi kiva tietää tulevaa.
Kuinka vaikeaa onkaan pysähtyä itsen äärelle! Nenä mennä viipottaa aina eteenpäin parempaa toivoen.

Edelleen voitaisi kysyä, onko älykkyys hyvää?  Mielestäni sillä tehdään yhtä paljon pahaa kuin hyvääkin. Yhden usko hyvään on toisen näkemys siitä paha. Olen seurannut suurella mielenkiinnolla TV:n sarjoja Englannin Ruusujen sodista, samalla aiheesta myös kirjoja lukien. Hyvän ja pahan taistelua eri näkökulmista! Kunnian ja vallan, periaatteiden ja ylpeyden taistelua! Ja jokainen on uskonut taistelevansa hyvän asian puolesta. Jokainen uskoi kuoleman olevan suurta sankaruutta!

Astrologian pääpaino on itsetuntemuksessa. Jotenkin näkisin, että se on käsi kädessä itsetietoisuuden kanssa ja jopa tajunnallisuuden kanssa. Olen opiskellut astrologiaa tässä vuosia. Olenko tullut paremmaksi vai olenko tullut huonommaksi? Onko jotain tajuttu enemmän tai jätetty huomaamatta? Pelkään, että yksi uusi kiinnostus on aina poissa jostakin toisesta asiasta.

Ainoa asia mitä astrologian opinnoista olen ymmärtänyt saavani, on tasapainoisuus... ehkä, eli ymmärtämisen laajentuminen, eri näkökulmien huomioonottaminen. Tasapaino itsen tekemisen, toimimisen ja uneksimisen kanssa suhteessa ympäristöön. Mitenkähän lukijani tämän ymmärtäisi? Miten oman tilansa tässä?

Sanotaan, että Pluto ravistelee sisintä myöten silloin kun henkilö, yhteisö ja ihmiskunta on kulkemassa väärään suuntaan. Taivaalla seilaileva möhkyräkö sen tiedostaisi?! Ei. Vaan ihminen älykkyydessään on luonut sille tällaisen mahdin. Pluto on ihmisen mielikuvan arkkityyppi, kuten muutkin planeetat omalla merkityksellään. Kuten ihminen yrittää ulottua aina vain laajemmalle ajattelussaan, niin Pluto tuolla kaukana luo sille symbolin ja kiinnekohdan. Se muistuttaa meitä jostakin syvemmästä ja uudistuvasta ajattelutavasta, jolla voisimme saavuttaa ehkä oman henkisen kasvumme tai jopa yhteisön kasvun mahdollisuuden.

Astrologinen teksti on täynnä ohjeita, neuvoja, vinkkejä, varotuksia ja ennen kaikkea lauseita, joita jokaisen kuitenkin jossakin elämän vaiheessa kannattaa pohtia. Jos emme kuuntele vanhempiamme , lapsiamme tai politiikkoja. Jos emme kuuntele pappia tai terapeutteja. Jos emme kuuntele muuta kuin lukemalla viikkolehtien horoskooppeja tai tutkimalla astrologiaa, niin onhan sekin jotakin. 

Minulla on vieressä Ulla Palomäen Pluto-kirja. Ajattelin, että katselen sivuilta Pluton oppia Ullan tulkitsemana. Se jäikin koskemattomana tuohon viereen. Tuli toisenlaista purkausta, ehkä paatosta tai toisenlaista törkyä mielen syövereistä. Hyvä juttu näinkin ottaa etäisyyttä arkipinnan olotilasta Pluton ohjaksissa harmaan kylmänä sadepäivänä. 

Minulla on ollut Pluto neliössä MC:hen jo pian kaksi vuotta ja on tämän vuoden loppuun. Ja totta on, että olen miettinyt kovastikin, että mitä ihmettä olen tässä maailmassa tekemässä ja mitä varten. 

Luen siis taas uudelleen tottuneemman astrologin tulkintaa astro.fi -sivustolta tästä kuviosta ja lihavoin niitä sanoja, jotka sopivat neuvoiksi tähän omaankin elämäntilanteeseeni ja varmaan monen muunkin:

"Tällä jaksolla menee monelta naama vakavaksi, sillä nyt mitataan sosiaalista asemaasi suhteessa laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen. Sinulla on oma tehtäväsi suuremmassa kokonaisuudessa. Tätä tehtävää suorittaessasi voit tuntea todella eläväsi myös töitä tehdessäsi, ja silloin urallasi tapahtuu myös jatkuvaa edistymistä. Niiltä osin, kun tuo kehitys on pysähtynyt, osoittaa luonto sinulle kaapin paikan tämän transiitin kuluessa. Joskus suhteettoman koviltakin tuntuvilla vastoinkäymisillä on lopulta vain hyvin rakentava tarkoitus sosiaalisen asemasi kannalta. 


Koska tämä on avautuva neliö, jättää Pluto sinulle mahdollisuuden hampaat irvessä taistella ongelmia vastaan ja olla näkemättä, mistä todella on kysymys. Voit siis kieltäytyä luopumasta kehityksesi vastaisista tehtävistä ja jatkaa puurtamista sinulle kuulumattomien asioiden kimpussa, jolloin vastahanka jää pysyväksi ja tekee elämästäsi kohtuuttoman raskasta. Uskaltaessasi hyväksyä vastoinkäymiset merkkinä väärästä suunnasta tai vääristä toimintatavoista tulevat asiat korjaantumaan, eivät välttämättä ihan kivuttomasti, mutta kuitenkin.Samanaikainen sulkeutuva neliö keskiyölle pakottaa sinut näkemään, kuinka paljon ulkoisia ja todellisuuden vastaisia malleja olet rakentanut kodin ja perheen ympärille. Nyt eivät voimasi riitä raahaamaan mukana mitään valheellisia turvallisuuden muotoja. Jos olet rakentanut sisäisen turvallisuutesi puolison, lasten tai asunnon varaan, tulee otteesi nyt kirpoamaan. Tässä vaiheessa sinulta ei kysytä yhtään mitään, vaan luopuminen tapahtuu monien yhteensattumien summana, joiden edessä olet voimaton. Kaikki mikä on rakentunut rakkauden ja ilon ympärille, tulee tietysti säilymään ja entisestään lujittumaan. Mitään pelättävää tässä ajassa ei siis todellisuudessa ole vaikka se varmasti tulee pelottavalta tuntumaan.

Sinun valintasi ratkaisee onko menetyksistä hyötyä vai haittaa tulevalle elämällesi. Kieltämällä tapahtuvat muutokset ja taistelemalla niitä vastaan osoitat oman kypsymättömyytesi ja tapahtumat jäävät pitkäksi aikaa painamaan mieltäsi. 


Jos pystyt pelosta ja tuskasta huolimatta luottamaan luonnon suureen viisauteen ja hyväksymään vaikeatkin tapahtumat tulet saamaan kaiken menettämäsi moninkertaisesti takaisin transiitin mentyä ohitse."


Tuo ei ole aivan helppotajuisinta tekstiä! Hyvä kuitenkin pysähtyä noiden lauseiden ääreen! Joku on pohtinut mitä kirjoittaa tai sitten antanut herkän intuition suoltaa sanoja, kuin lahjana toiselle. Ne voivat olla tarpeen jollekin. Minullekin! Kiitos! En usko, että tässä on tarkoitus manipuloida kenenkään ajatusmaailmaa, saada kunniaa tai valtaa. Uskon, että kritiikkiä tulee ja kiitosta vähemmän. Totesin kylläkin astro-foorumilla, että ihmiset kiittävät, kunhan joku vain jotakin sanoo jollekin. Sanat ovat tärkeitä!

perjantai 5. elokuuta 2016

Toivon, että astrologia puhuisi totta!

Saahan aina toivoa!

Eikö juuri horoskooppejakin lueta suuren toivon vallassa? Jospa tuleva toisi jotain hyvää. Kyllä myönteinen muistetaan, varotuksia ei niinkään!

Minua pikkuisen jännittää huominen päivä. Se on valtakunnallinen avoimien puutarhojen päivä. Ja tässä minulla yksi sellainen. Tuskin ykskään kukka enää kukkimassa! Jokunen ruusu. Mutta siistinyt olen, paljon työtä tehnyt. Tietenkin sitä toivoo vieraita myös tulevaksi.

Siis toivon, että tämä Venuksen sekstiili Aurinkooni olisi totta huomisessa!

Luovuutesi puhkeaa kukkaansa tämän päivän kaikissa puuhissasi ja saat aiheellista huomiota osaksesi. Voit jopa hiukan irrotella tietoisena tavallista suuremmasta vetovoimastasi.sunnuntai 17. heinäkuuta 2016

Leijonan viittako harteille?

Merkurius ja Venus ovat Auringon edellä jo ylväässä Leijonassa. Täysikuu taisi syntyä Jousimiehessä. Jotakin kutkuttavaa ilmassa. Jotakin pitäisi tapahtua. Tämä kotona jöllötys sateen ropistessa terassinkattoa vasten, kahvilankattoa vasten, vinttihuoneen kattoa vasten ja kaikkea vasten saisi jo riittää. Suotta ei ole salaojia vedetty. Mutta ei ne vettä lopeta, se vain siirtyy muualle, täyttää muuta aluetta. Puutarhaani ilmestyi tässä alkukesästä valkoinen jääkarhupatsas, rouvisti puusta veistetty. Olen kertonut, että se on Julistaja muistuttamassa meitä maapallon muutoksesta. Ennen kaikkea muutoksesta, mitä tapahtuu pohjoisella napa-alueella. Rohkeasti se siinä olla jöllöttää ruusujeni rinnalla, kyynel silmästä valuen. Leijonan tähti on itse Aurinko. Porrasvalo. Ilmentymä. Voima. Valo. Kuningas. Kuningatar.

Auringonpaluutulkinnassa minua pyydetään ottamaan leijonakuningattaren viitta harteille. Ilmankos olen suunnitellut jotain uutta kesäistä päälleni. Auringonpaluukartallani askendentti tulevalle vuodelle nousee Leijonan merkissä. Kolmen huoneen kärki on Leijonassa. Ihan puhtaana vain, ei muita seuralaisia. Muistan Emilian opetuksesta, että ascendentti on vahva, jos sillä on planeettoja seuralaisena. Ehkä Leijona-merkki on jo itsesään vahva.

Siis itsetietoinen vuosi tulossa. Pelkään, että myös itseriittoinen. Riippuu mistä kulmasta tätä tarkastelee. Luovaa energiaa on. Ideoita vaikka muille jakaa. Ja sen vastapuolella on aina kritiikki. Kun ihminen on aikuisiässä, vanhuuden kynnyksellä, ei minkään toisen tahdon tulisi jarruttaa persoonan sykkivää energiaa. On aika, paikka ja itsetietoisuus olemassa ja siitä pitää ottaa vaarin. Tämä elämä on vain yksi. Tämä persoona on vain yksi. Vaikka sitten elämiä olisikin tuhansia. Uskon niihinkin.

Minulla on Inga Löökin puutarhakalenteri, oikein oiva, jonne olen eri vuosina merkinnyt tärkeimpiä tapahtumia, itselle ja puutarhalle. Sen alkulehdillä on eräs viisaus, mikä iskee todella. 

Thukydides on noin 400 vuotta ennen ajan laskumme alkua hoksannut: 

ONNEN SALAISUUS ON VAPAUS. 
VAPAUDEN SALAISUUS ON ROHKEUS.


Luonto on vapaa, vaikka sitä kuinka ihminen yrittää kahlita. Luonto on myös rohkea. Siinä on ihmisen osa olla aina nöyrä ja alistuva. Missä siis ihmisen vapaus? Ehkä toistensa keskuudesta se voi löytyä. Olla itse. Oma luonto. Eikä varmaankaan tarkoitus ole aina olla sitä, onhan hyvä sopeutua yhteisöön, senkin vaatimuksiin ja toiveisiin. Mutta oikeana hetkenä. Olisiko minulla nyt se hetki?

Varmaan tosi on, että kissamaisen tyytyväinen ihminen on hyvä ja rakastettava. Ärsyyntynyt ja itseensä pettynyt sitä vastoin on kamala Leijona, ja hänestä loittonevat kaikki.

Jos aikoo Leijonaviitan päällensa ottaa, on hyvä tarkistuttaa sydän. Aivan kuin joku tietäen tilani, sainkin sellaisen, jopa ultra-äänikuvauksenkin. Kunnossa on. Valmiinko johonkin?

Tässä tapauksessa on tärkeää myös huomioida Toinen (IC) ja vastamerkki Vesimies. Luen ja opiskelen yhä Buberin filosofiaa kirjassa 'Minä ja Sinä'. Suosittelen muillekin. 

perjantai 8. heinäkuuta 2016

Rapu rallaa - lämmin vesi loiskii ja laulaa!

Tässä se nämä vetiset olotilat astrologiasta:
Aurinko 16 Rapu Siriuksen lukemissa
Venus 25 Rapu
Merkurius 18 Rapu
Mars 23 Skorpioni
Chiron 25 Kalat
Neptunus 12 Kalat

Ja lisäksi Uusi Kuu aukeni myös Ravussa. Kannattaa lukea siitä  Kirsin sivulta tässä. 

Hän kirjoittaa sivullaan näin: Kaikkein parhaiten uudenkuun energioista pääsee nauttimaan antautumalla jonkin itseään suuremman hoivattavaksi. 

Näin olen tehnyt. Näin teimme metsätontun tuvassa.

Marsin peruutusten aikana kevättalven uudistin yläkertaa, putsailin, kävin läpi vanhoja tavaroita, papereita ja valmistin tiloja 10 ystävälle saapua viettämään tänne muutama päivä aikaa yhdessä. Tuollainen 35 vuoden ajan yhteistyössä ollut ryhmä todella sulki syliinsä ja hoivasi olotilaani.

Siis kun tuollainen rykelmä planeettoja (Aurinko, Merkurius ja Venus) taas kohtaavat peräjälkeen syntymäkarttani Stelliumin (Merkurius, Venus, Aurinko), niin lähteehän siitä aivan hurjan vahvat energiat liikkeelle joko törmäilleen, huiskien lämpimiä tuulia, uutta synnyttäen ja vanhaa talloen. Ei siinä ehdi juuri blogisivuja täydentämään. 

Auringonpalauukartalta kannattaa sitten katsoa, että missä tilassa eli huoneessa tämä kaikki tapahtuu ja varautuakin siihen. Minulla Au kumppaneineen on 8. huoneessa juurikartalla, mutta nyt tämä yhtyminen tapahtui 12. huoneessa. Ei siis ihme kaiken vanhan tonkimiseen siirretyt ajatukset, puhdistautuminen ja puhdistuminen. Vanhat olivat ystävätkin, vanhasta asuinkaupungista 30 vuoden takaa, jotka tulivat minua tervehtimään. Samalla kun ulkona vesi läykkyi joka puolella päivästä päivään melkein, niin läikkyivät silmämmekin elämästämme kertoessa. Se puhdistaa yleiseen uuteen muodonmuutokseen. Jokin uudenlainen energia voi syntyä siitä, kunhan saan itseni hyväksyttyä jostakin syvältä asti, unohduksistakin. Jospa siinä löytyy lapsuuden aikainen ilo ja syke! Aurinkohan on himmennyt tässä odottaen uutta voimaa. Nämä asiat täytyy käydä ihmisen läpi jossakin vaiheessa. Astrologisesti kaikki hyvin osuvaa! 

keskiviikko 15. kesäkuuta 2016

Hyvä tärppi!!

Tässä jo kuukausi sitten käytin astrologiaa hyväkseni, kun suunnittelin kesäkahvilani avajaisia tälle kesälle, Ruusumuorin ja ruusutarhan 5-vuotissynttäreitä ja Ruusutarhan tarinoita-kirjani ensiesittelyä. Tosin esittelyä ei tarvittu, kun kaikki olivat siitä jo lukeneet paikallisesta lehdestä.

Astrologia "määräsi" sellaisen hyvän päivän ajankohtaan 12.6, jolloin taivaalla Jupiter on hyvässä asemassa syntymäkarttaani, Jupiter yhtymä Mars. Nyt kuvio esiintyi jo toisen kerran tänä vuonna johtuen Jupiterin perääntymisestä. Eli taikasauva ojennettiin käsiini jälleen. Ensimmäisellä kerralla lähetin kirjani painoon ja nyt toisella kerralla asetin sen myyntiin.

Noh. Jos vieraita oli 70 ja vain 10 kirjaa myin, se ei nyt niin taikasauvalta vaikuta, mutta juhlat olivat mukavat. Ihmiset viihtyivät keskenään ja kahvila-aitta oli täynnä iloista porinaa kahvin hörppimisestä ystävien tapaamisiin asti. Itse vain heiluttelin taikasauvallani iloisen ilmapiirin kipinöitä ja nautin.

Siis kaikin puolin hyvä tärppi!Muutenkin hyvin osuvaa. Ap-kartallani, joka tulee ihan pian kyseenalaiseksi, Merkurius on Kaksosissa 11. huoneessa, kuten eräs ystäväni huomasi. ASC on Leijonassa, samoin asteroidi Rosengard ja Rosa turvallisesti Härässä. Kaikki ruusuni elävät hankalan talven jälkeen!

Jotta tämä ei menisi aivan liian iloisesti, on kartalla myös Pluto avautuva neliö MC:lle. Joten eipäs nuolaista ennen kuin tipahtaa. Tämän vaikutus tällä kertaa (on ollut vahvana aikaisemminkin) alkoi 9.6 ja kestää 10.9 asti. Ei siis tule kuuloonkaan että tämä kaikki olisi ruusuilla tanssimista. Ongelmia varmasti löytyy kehiin. Jos en ole oikealla polulla, niin luonto näyttää kaapin paikan. Jos olen oikealla polulla iloisesti, kaikki tulee lujittumaan. Tanhuan tulkinnan mukaan kyse on riippumattomuudesta ja itsenäisesti asetetusta päämäärästä. 

Mitään ei synny pakosta. Vaikka välillä väsyttääkin, luotan tulevaan. Kesä on niin turkasen kaunista. Ihmeellistä nähdä, että omien käsien avulla voi myös paljon tehdä kaunista. Luonto ei kohdellut puutarhaani huonosti. Luonto vielä pitää minut suhtkoht voimissa ja reippaana. Venuskin liikkuu Rapuun ja stelliumiini. En voi valittaa.

Kannattaa siis välillä kurkistaa transiitteja! 


perjantai 3. kesäkuuta 2016

Sotaan vai rauhan rakentamiseen?

Olin sellaisessa tilanteessa, etten tiennyt mitä siinä rakennettiin. Ilmassa väreili kaikenlaista tuntemusta sodasta rauhaan. Kiperässä tai ongelmallisessa asiassa tulevat helposti esiin he, joilla nyrkki tiukentuu ja he, jotka pyrkivät löytämään sopua ja näkevät mahdollisuuksia.

Jälkijunaa kuunnellessa en löytänyt muuta kuin negaatioita. Kaikki oli päin mäntyä eikä kukaan tee mitään. Olihan yksi hyvä kuitenkin. Kaikilla oli mahdollisuus sanoa haluttavansa. Moni sanoikin, jotkut sitten jälkijunassa. Kaaos täytyy ensin todentaa, ja se mitä on jokaisen kasvon, mielipiteen ja näkemyksen takana?

Etsin neuvoa astrologiasta. Itsellä on Saturnuksen kolmio Plutolleni. Yleisellä kartalla löysin Saturnuksen neliö-kuviosta, missä se on oppositiossa Aurinko yhtymä Venuksen kanssa. Tuosta rakkausyhtymästähän tuolla useakin puhuu kauniisti. Tosin Saturnuksen oppositiosta ei vielä puhuta. 

Yhteyttä ja sopua haettiin tuossa kokouksessakin, mutta en löytänyt rakkauden lempeitä väreilyjä. Jokainen halusi pestä kätensä aiheesta puhtaaksi. Puolustus ja kritiikki olivat  päällimmäisinä. 

Täytyy myöntää, että olen alulle panijana tässä tilanteessa eikä mielialani ole suinkaan kevyt. Muutosta haluan ennen kaikkea (Pluto). 

Toinen kuvio kartaltani löytyy Uranuksen kolmiona Jupiterilleni. Tuon yhdistäisin tulevaan kirjaani, jonka saan käsiini ehkä huomenna. Pitäiskö sitä jotenkin juhlia?

Kumma miten kolmiot eivät yhtään innosta.

Yleisenä kuviona löydän myöa Jupiterin opposition Neptunukselle. Eli kartta näyttää suurta neliötä muuttuvissa merkeissä, tosin ei tarkkaa. Menevätkö mielipiteet ja niiden tulkinta ymmärrettävästi perille? Koko maailmahan sotii mielipiteissä ja tulkinnoissa riippuen siitä missä oma napa makaa.

Nyt tuntuu, että en osaa mitään. En osaa tulkita. En osaa käyttää edes mielikuvaa. 

Parasta uskoa muita. Aurinko yhtymä Venus Kaksosissa. Parasta puhua rakkaudesta.


Olen lukenut Buberin teosta 'Minä ja Sinä'. Minän muutos tapahtuu rakkaudessa Sinuun!! Maailma muuttuu. Tunnet jumalisuuden läsnäolon. Jossakin tilanteessa Sinästä tulee Hän. Ja sitten Hänestä tulee Se. Toinen valitettavasti usein esiinneellistyy, on tarve, kilpailukohde tai omaisuus.uhri, orja...

Mielenkiintoista muuten se, että juuri Martin Buber oli toimittamassa saksankielistä Kalevalaa vuonna 1914. Mitähän arvokasta hän siinä näki? Buber itse oli juutalainen, joten teoksestakin tulee esiin juutalaisuuden ihmiskuva. Itsekin tulin uteliaaksi. Mitähän yhteistä voisi olla kalevalaisella ihmiskuvalla ja juutalaisuudella? Jeesus kuitenkin kasvoi juutalaiseen yhteisöön.

Tällaiseen maailmaan on mukava paeta silloin, kun ei hallitse arkiympyröitä.

Kaikki haluavat rakkautta ja haluavat rakastua! Ja olla rohkeita. Minäkin. Mutta harvoin se räjähtää ihanuudeksi ja kaikenkattavaksi taivaaksi. Olisikohan Kaksosilla siihen nyt mahdollisuus? Ja varsinkin, jos he kohtaavat Jousimiehen, vastavoimansa.